Мандра Рожен

село Давидково / община Баните / Родопи Планина

За мандрата

Фирма "РОЖЕН-МИЛК" ООД е с утвърдени традиции и дългогодишен опит в изкупуването, транспортирането, преработката и реализацията на мляко и млечни продукти на българския пазар. Суровото мляко, което се събира за производството на продуктите е с много високи качествени показатели, поради наличието на чистокръвни планински породи животни, отглеждани в тези област.

Екологично производство

Производството на мандра Рожен е организирано в екологично чист планински регион – село Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, благоприятстващ развитието на млечнокиселата бактерия, микрофлората и пълноценното протичане на технологичните процеси. Висококвалифицираният персонал и консултантската помощ от най-добрите специалисти в млекопреработката в страната гарантират постоянното високо качество на продуктите, произведени от "РОЖЕН-МИЛК" ООД.