Мандра

село Смилян / Смолян

История на мандрата

Мандрата е създадена през 1993 г. с основна дейност млекопреработка. В самото начало се произвеждат традиционни български млечни продукти, а по-късно, след обучение на технолози в Швейцария започва производството на швейцарски и холандски сирена.

За мандра Герзовица

Днес в Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян работят научни сътрудници по направления на изследвания в областта на селекция и технология в говедовъдството на овцевъдството и по растениевъдство и пчеларство. В Експерименталната база се отглеждат говеда, крави и овце от Каракачанската и Цигайска порода, 35 кошера от Българската медоносна пчела, опитно поле с картофи и алтернативни култури – ягоди, малини, арония, касис, 1000 дка ливади и пасища.

За породата Българско родопско говедо

Единственото и най-голямо племенно стадо, оторизирано от МЗГ от породата Българско родопско говедо се намира в ОСЖЗ - гр. Смолян. Същото изпълнява функциите на нуклеусово ядро, като захранва с разплоден материал ферми, общини, частни стопани и кметства в цялата страна.

Породи млекодайни животни

В базата се съхраняват като генофонд овце от каракачанска, цигайската породи и Българската медоносна пчела. Поддържането на този брой животни не е самоцел, а селекционния минимум за племенни стада и за подържане на реал от животни даващ ни достоверност на данните.

История

От 1994 г. работи цех за млечни продукти, като в него се преработва суровото мляко от кравекомплекса и овцефермата. През месец март 2006 г. цехът е приведен съгласно европейските стандарти. Продуктите, които се произвеждат са краве кисело мляко в кофички, прясно пастьоризирано мляко и масло, които намират много добър пазар. Продажбата на краен продукт, а не на сурово мляко ни дава възможност за вариране на пазара и устойчиво развитие.

Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян произвежда:

  • кисело мляко в кофички
  • пакетирано прясно краве мляко
  • краве масло и сметана
  • овче кисело мляко в кофички