Мандра Равногор

община Брацигово / Родопи планина

За мандрата

Мандрата в с. Равногор е построена през 1927г. Приемник на старата мандра е млекопреработвателното предприятие на фирма “Равногор“ ООД, в което се произвеждат млечни продукти кашкавал, сирене, масло, извара, пушени и топени сирена от свежо планинско мляко. От април 2009г. предприятието е одобрено като отговарящо на изискванията за производство на храни в Европейския съюз. Най-високото разположено млекопреработвателно предприятие в България на 1330м. надморска височина в Родопа планина. Според публикуваната карта на NASA,на замърсеност на въздуха с.Равногор е район с най-чистия въздух в Европа. Това са идеалните фактори за производство на екологична чиста продукция.

Всеки ден в Мандра Равногор се доставя прясно мляко от региона на Баташкия дял на Родопа планина. Кравите пасат по цял ден из тучните поляни, осеяни с билки. Суровото мляко се транспортира до мандрата в термоизолирани цистерни! Когато млякото се приеме в предприятието се извършва проверка и анализ на всички показатели, след което се взима решение за влагането му в производство.